Lokomotiva typu 730 (T457.0)

Vznik a popis

T457.0

Lokomotivy řad 710, 720, 721, 735 a 736 končily po roce 1985 plánovanou životnost a bylo nutno rozhodnout o jejich náhradě. V rámci snižování počtu řad lokomotiv rozhodlo Federální ministerstvo dopravy nahradit a doplnit stav lokomotivami řady T 457.0 (730) pro posunovací a lokomotivami řady T466.2 (742) pro traťovou službu. Spolu s lokomotivami pro těžkou rychlíkovou dopravu řady T 499.0 byly lokomotivy řady T 457.0 prvními lokomotivami nové generace se smíšeným elektrickým přenosem výkonu. Prototyp lokomotiv vyrobili v ČKD Praha v roce 1978 a po rozsáhlých a dlouhodobých zkouškách byly prodány ČSD v roce 1982. Výborné trakční vlastnosti a plynulá regulace výkonu umožnily v řadě případů při srovnávacích zkouškách i náhradu šestinápravových lokomotiv. První ověřovací desetikusová série byla dodána v roce 1985 a pokračovala v roce 1988 dodáním pěti kusů s dálkovým ovládáním a rychlostní regulací.

Lokomotiva je vzhledem ke svému provoznímu určení pro posunovací službu konstruována jako kapotová s rozšířenými ale sníženými kapotami, mezi nimiž je kabina strojvedoucího se dvěma řidičskými pulty vždy vpravo ve směru jízdy. Sériové lokomotivy mají oproti prototypům upravenou kabinu strojvedoucího. Dvounápravové podvozky mají vedení dvojkolí kyvnými rameny se šroubovými pružinami a paralelně řazenými hydraulickými tlumiči. Skříň je na podvozcích uložena prostřednictvím čtyř dvojic pryžokovových sloupků. Trakční soustrojí tvoří šestiválcový naftový motor K 6 S 230 DR, trakční alternátor TA 604 a trakční motory TE 015. Lokomotiva umožňuje vícenásobné řízení dvou spřažených lokomotiv. Pro lepší energetické vlastnosti však chyběla dynamická brzda, která je u dalšího vývojového stupně – lokomotiv řady 731.

Prototypy lokomotiv měly základní barvu žlutou, kterou byla natřena kabina strojvedoucího a kapoty do úrovně bočních dveří. Horní část kapot, střecha kabiny a celý spodek lokomotivy od rámu byl šedý (šeď střední). Pluhy měly šípovitě uspořádané pruhy v barvě bílé a červené (rumělka tmavá). Lokomotivy ověřovací série mají již barevné uspořádání podle výnosu FMD č.6817-12 z roku 1967, kde dominantní barvou je červeň višňová, jíž jsou natřeny kapoty a kabina strojvedoucího kromě střechy a horní části kapot, které jsou šedé (střední). Madla a zábradlí jsou pastelově šedá a narážecí a tažné ústrojí je černé. Na čele kapot je třiceticentimetrový výstražný pruh ve žluté chromové střední. U lokomotiv 010 a 011 byl již z výroby ověřován nový systém nátěrů , kde je  na kapotách a kabině strojvedoucího šedesáticentimetrový průběžný výstražný pruh ve žluté střední chromové různě výškově umístěný. Základní barvou je opět červeň višňová , celý spodek lokomotivy a střecha kabiny a u lokomotivy 010 i horní plocha kapot jsou hnědošedé. Tažné a narážecí ústrojí je černé a pluhy mají původní barevné řešení.

Posledních pět dodaných lokomotiv odpovídá již výnosu FMD č.19464-12 s použitou kombinací hnědošedé a višňové červeně se širokým výstražným pruhem uprostřed kapot a kabiny ve žluté barvě. Tažné a narážecí ústrojí zůstává černé.

Hlavní údaje

Původní řadové označení ČSD T457.0
Současné řadové označení 730
Výrobce ČKD Praha
Počátek dodávek 1982
Počet vyrobených vozidel pro ČSD 18
Počet ve stavu ČD 18
Uspořádání pojezdu BóBó
Průměr hnacích dvojkolí 1000 mm
Délka přes nárazníky 14000 mm
Rozchod 1435 mm
Trvalý výkon 600 kW
Nejvyšší rychlost 80 km/h
Služební hmotnost 69,5 t
Počet trakčních soustrojí 1
Přenos výkonu elektrický
Typový výkres
Typový výkres