Lokomotiva typu 742 (T466.2)

Vznik a popis

T466.2

Rozvoj výkonů v motorové trakci související s blížícím se ukončením parní trakce, neúspěšný vývoj motorové lokomotivy řady T 466.1 se smíšeným elektrickým přenosem v TS Martin a očekávané ukončení výroby lokomotiv v tomto závodě návazně na rozmach zbrojní výroby vedly v roce 1976 Federální ministerstvo dopravy k přímé objednávce šedesátikusové série lokomotiv řady T 466.2 (742) pro Československé státní dráhy. Tento neobvyklý postup byl možný proto, že již od roku 1970 byly provozovány prototypy lokomotiv řady T 475.1 a později i lokomotiv řady T 448.0 pro průmysl s obdobným uspořádáním mechanické i trakční části. Tři po sobě následující série lokomotiv po šedesáti kusech bez závažnějších závad svědčí o výborné konstrukci a provedení lokomotiv, které patří k nejspolehlivějším motorovým lokomotivám, a celkovým počtem 453 dodaných lokomotiv k nejpočetnějším. Jsou určeny pro lehkou nákladní dopravu, přetahy a posun.

Vychází z osvědčené koncepce lokomotiv ČKD s kabinou strojvedoucího (se dvěma řidičskými stanovišti) umístěnou poblíž zadního čela lokomotivy. Rovněž pojezd lokomotivy má dlouhodobě vyzkoušenou koncepci s dvojkolími vedenými v rámu podvozku kyvnými rameny a jednoduchým vypružením šroubovými pružinami v rámu podvozku, na němž je uložena skříň lokomotivy prostřednictvím pryžokovových bloků. Trakční soustrojí umístěné v předním představku spolu s pomocnými stroji tvoří přeplňovaný naftový motor K 6 S 230 DR přírubově spojený s generátorem TD 805. Pro pohon dvojkolí jsou použity trakční motory TE 005 E, od 7.série TE 015. Pod zadním představkem jsou umístěny akumulátorové baterie. Od druhé série mají lokomotivy zařízení pro dvoučlenné řízení ověřované již na lokomotivách 047 a 048.

Barevné řešení lokomotiv se vyvíjelo. První série má kapoty a kabinu strojvedoucích do výše bočních dveří natřenou červení višňovou. Střecha a horní část kapot a kabiny, právě tak jako horní rám s pevnou částí nárazníků a celý spodek lokomotivy, jsou šedé (šeď střední), pohyblivá část nárazníků a spřahovací ústrojí je černé a na pluhu jsou šípovitě uspořádané červeno (červeň rumělkově tmavá) bílé pruhy. Zábradlí jsou pastelově šedá. Od 6.série v roce 1982 byl doplněn 30 cm široký výstražný žlutý (okr střední) pruh na čelnice. Poslední dodávka 9.série lokomotiv v roce 1986 již v podstatě odpovídala novému jednotnému barevnému řešení se širokým pásem ve žluté barvě (chromová střední), hnědošedými horními a spodními partiemi lokomotivy a černým tažným a narážecím ústrojím. Pluh byl ještě červeno bílý. Toto provedení bylo již ověřováno u lokomotiv T 466.2399 a 406 a bylo na posledních sedmi lokomotivách 8.série v roce pořadových čísel 419 až 425.

Hlavní údaje

Původní řadové označení ČSD T466.2
Současné řadové označení 742
Výrobce ČKD Praha
Počátek dodávek 1977
Počet vyrobených vozidel pro ČSD 453
Počet ve stavu ČD 353
Uspořádání pojezdu BóBó
Průměr hnacích dvojkolí 1000 mm
Délka přes nárazníky 13580 mm
Rozchod 1435 mm
Trvalý výkon 800 kW
Nejvyšší rychlost 90 km/h
Služební hmotnost 64 t
Počet trakčních soustrojí 1
Přenos výkonu elektrický
Typový výkres
Typový výkres