KATALOGOVÝ LIST TRAMVAJOVÉHO VOZU LT38V

Rok výroby prototypu: ----Rok poslední modifikace: ----Počet vyrobených vozů: ----
LT38

LT38V je tříčlánkový osminápravový trakční kloubový vůz pro jednosměrný provoz s cca. 50% nízké podlahy a všemi nápravami hnanými. Je určen pro sólo provoz na zatížených linkách jako náhrada spřažených dvojic tramvají typu T3 nebo T6. Tyto vozy mohou být vybaveny vícenásobným řízením pro provoz spojených vozů. Vůz LT38V je schopen pohodlně přepravovat velký počet cestujících. Použití trakčních otočných podvozků na voze příznivě ovlivňuje nízké opotřebení kol i kolejí. Důležité části pohonu vozu jsou zdvojeny, což zajišťuje možnost samostatného nouzového dojezdu do depa při výpadku jedné poloviny trakční výzbroje.

uspořádání vozu jednosměrný vůz
uspořádání pojezdu B´o B´o B´o B´o
výška nad TK: -vysoká podlaha
-nízká podlaha
600 mm
360 mm
rozchod kolejí 1 435 mm
délka vozu 32 815 mm
šířka vozu 2 480 mm
výška vozu nad TK. 3 500 mm
vzdálenost otoč. čepů přes kloub 9975/5135/9975 mm
podíl nízké podlahy cca 50 %
rozvor podvozku -hnaný podvozek
-běžný podvozek
1 900 mm
-
využití adhézní váhy 100 %
max. sklon trati 85 ‰
max. rozjezd. zrychlení -prázdný vůz 1,8 m/sec²
max. rychlost 70 km/h
hmotnost prázdného vozu 43 460 ± 5% kg
počet cestujících - sedící (+skl. sed.)
- stojící (5 osob/m²)
- stojící (8 osob/m²)
84 (+6)
171
274
normální obsaditelnost  (5 osob/m²) 255
max. obsaditelnost  (8 osob/m²) 358
hmotnost obsaz. vozu (70 kg/os.) 68 520 kg
prům. zatížení na nápravu -prázdný
       -plně obsazený vůz
5 432,5 kg
8 565 kg
min. poloměr oblouku trať / depo 18 / 16 m
provoz při teplotě okolí v rozsahu od -25 do +40 °C
napětí napájecí sítě 600 / (750) V
druh elektrické výzbroje střídavá
napětí pomocných obvodů 24 V DC
3x400 V AC
max. výkon trakčních motorů 4 x 78 kW

Typový výkres