KATALOGOVÝ LIST TRAMVAJOVÉHO VOZU RT8D5M

Rok výroby prototypu: 1995Rok poslední modifikace: 1999Počet vyrobených vozů: 74
RT8D5M

Vůz RT8D5M je osminápravový tříčlánkový trakční kloubový vůz určený pro provoz v extrémních tropických klimatických podmínkách. Tento trakční kloubový vůz může být provozován jako jednosměrný samostatný vůz nebo jako dvousměrný v l a k se dvěma až čtyřmi spřaženými vozy. Konstrukce RT8D5M vychází z typu KT8D5. Vůz RT8D5M byl v množství 73 kusů dodán pro město Manila.Tento vůz je určen pro jízdu na tratích s úrovní nástupišť cca. 900 mm nad temenem kolejnice.

uspořádání vozu / vlaku jednosměr. / obousměr.
uspořádání pojezdu B´o B´o B´o B´o
výška nad TK: -vysoká podlaha
-nízká podlaha
925 mm
-
rozchod kolejí 1 435 mm
délka vozu 30 300 mm
šířka vozu 2 500 mm
výška vozu nad TK. 3 730 mm
vzdálenost otoč. čepů přes kloub 7500/7500/7500 mm
podíl nízké podlahy 0 %
rozvor podvozku: hnaný podvozek
běžný podvozek
1 900 mm
-
využití adhézní váhy 100 %
max. sklon trati 70 ‰
max. rozjezd. zrychlení -prázdný vůz 1,79 m/sec²
max. rychlost 65 km/h
hmotnost prázdného vozu 46 800 ± 4,5% kg
počet cestujících - sedící
- stojící (5 osob/m²)
- stojící (8 osob/m²)
74
200
320
normální obsaditelnost  (5 osob/m²) 274
max. obsaditelnost  (8 os./m²) 394
hmotnost obsaz. vozu (60 kg/os.) 70 440 kg
prům. zatížení na nápravu -prázdný
       plně obsazený vůz
5 850 kg
8 805 kg
min. poloměr oblouku trať / depo 20 / 20 m
provoz při teplotě okolí v rozsahu od -30 do +40°C
napětí napájecí sítě 750 V
druh elektrické výzbroje stejnosměrná
njapětí pomocných obvodů 24 V DC
48 V DC
3x480 V / 60 Hz
max. výkon trakčních motorů 8 x 64 kW

Typový výkres