• výroba
 • opravy
 • zkoušení

typy motorů: TE005/015, TE006/019/009, TE051

MODERNIZACE TRAKČNÍCH MOTORŮ TE 015

 • kontinuální konstrukčně technologické upgrade
 • snižování nákladů na údržbu
 • zvýšené kilometrické proběhy
 • odvozené varianty: valivé uložení, cizí buzení

 • výroba
 • opravy
 • zkoušení

typy strojů:

 • TA602 / 604
 • TA611 / 612
 • TA614 / 624
 • TA618 / 619 / 620
 • TA635 / 636 / 637
 • A403 / 415
typy strojů:

 • TD802
 • TD804
 • TD805
 • TD812
 • výroba
 • opravy
 • zkoušení
 • řídící elektronické regulátory včetně jejich dílů
 • pulzní invertory / měniče – čopry
 • usměrňovače
 • měniče a časové spínače
 • regulátory skluzu
 • elektronické komponenty pro modernizace trakčních výzbrojí

Výroba dílů

 • točivých strojů (trakčních motorů, alternátorů, generátorů)
 • rotorů, statorů
 • podvozků
 • převodovek
 • 3D měření

Výroba dílů

Elektrická část

 • cívky hlavních a pomocných pólů
 • rotory točivých strojů
 • ložiskové štíty
 • přístrojové a odporové rámy a skříně
 • brzdové odporníky, rezistory
 • rozvodnice, svorkovnice, rozvodné desky

Mechanická část

 • kola, dvojkolí
 • rámy podvozků
 • ozubená soukolí
 • vypružení podvozků
 • řemenice
 • vedení dvojkolí
 • vzduchovody
 • různé drobné díly

Elektronika

 • elektronické komponenty (čidla napětí, proudu, rychlosti, teploty atd.)
 • elektronické komponenty pro modernizace trakčních výzbrojí
 • elektronické termostaty