Historie společnosti SKD

Historie společnosti SKD

Historie společnosti

Jedním z příkladů následovníků Emila Kolbena, který náhodou sleduje paralelu založení Kolbenovy Elektrotechnické továrny ve Vysočanech v roce 1896, je vznik ryze české společnosti SKD v roce 1996, tedy právě po sto letech.

Její historie začíná 15. listopadu 1996 sepsáním zakladatelské listiny SKD Praha spol. s r.o. Ing. Danielem Duškem. V únoru 1997 se začíná podnikat v kancelářích v Libni v Ocelářské ulici. Obrat v roce 1997 činil 5 mil. Kč a již následující rok se při 7 zaměstnancích navýšil na 25 mil. Kč. Rok 1999 se stal v historii firmy mezníkem, neboť vzniká SKD TRADE s.r.o. transformací společnosti INGES v čele s Ing. Jiřím Stádníkem. K 1. říjnu 1999 byla zahájena činnost konsignačního skladu v Dopravním podniku města Brna. Z původních 33 položek byl postupně sortiment rozšiřován na úroveň 1700 položek.

2000 |

Vyhlášení konkurzu na akciovou společnost ČKD Dopravní systémy a.s. v roce 2000 umožnilo SKD Praha spol. s r.o. a SKD TRADE s.r.o. upevnit své pozice na trhu náhradních dílů. Objem prodeje přesáhl již 50 mil. Kč

V dubnu 2000 byl zakoupen objekt zdravotního střediska v Kolbenově ulici ve Vysočanech a zahájena jeho přestavba.

Následující rok v září byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně zahájena jednání s firmou SIEMENS o licenci na výrobu a prodej produktů ČKD v oblasti dopravy.

SKD - Praha

Výrobní hala – Vysočany

2002 |

V březnu roku 2002 pak proběhlo rozhodující jednání se SIEMENS KOLEJOVÁ VOZIDLA (SKV), na kterém byly stanoveny základní předpoklady, aby SKD získala licenční práva. Jedním z nich byl vlastní objekt na výrobu. Ve veřejné dražbě pořádané správcem konkurzní podstaty a.s. ČKD Elektrotechnika byla pro SKD TRADE s.r.o. dne 4. dubna 2002 odkoupena budova známá jako „FARMA“ ve vysočanském areálu „Kolbenky“, kolaudované jako centrální údržba v roce 1989.  Objekt byl revitalizován a na konci roku bylo SKD TRADE reorganizováno již na výrobně-obchodní společnost.

Po roce jednání, konkrétně 23. září 2002, dochází k podpisu Licenční smlouvy s SKV. Převzetím některých dělnických profesí, odkoupením zásob ze skladu hotových výrobků a nedokončené výroby, odkoupením technologických přípravků a speciálních zařízení, byly vytvořeny předpoklady k dalšímu růstu SKD. Stěhování do nového objektu se uskutečnilo včetně nutných oprav, které byly završeny spuštěním plynové kotelny v prosinci 2002.

2003 |

Výběrového řízení na výrobu náhradních dílů, vypsaného firmou SIEMENS TS, se zúčastnilo osm firem. Licenční smlouvy byly podepsány a uzavřeny i na základě úspěšného zavedení systému řízení jakosti, ověření referencí na dodávky a prodej náhradních dílů pro kolejová vozidla, stabilizace a ekonomické výkonnosti společnosti budoucích licenčních partnerů.

SKD TRADE s.r.o. tak získala  licenční smlouvu pro výrobu a prodej přístrojů z elektrické výzbroje kolejových vozidel a jejich náhradních dílů.

Dne 1. dubna 2003 byl podepsán dodatek licenční smlouvy na točivé stroje. V tomto roce je již obrat firmy 166 mil. Kč při 103 zaměstnancích včetně těch, kteří byli převzati od firmy SKV a to v úseku výroby, techniky a obchodu i v konsignačních skladech dále rozšiřovaných ve vybraných dopravních podnicích, kde největší již obsahoval až 1700 položek náhradních dílů. V rozšiřování počtů skladových dílů se v jednotlivých konsignačních skladech trvale pokračovalo.

ukázka výroby

Ukázka výroby

současnost SKD
SKD - o společnosti - současnost

V roce 2004 došlo, po úvaze majitele SKD TRADE s.r.o. Ing. Jiřího Stádníka, k transformaci na akciovou společnost a k navýšení základního jmění na 20 mil. Kč. a to v úseku výroby, techniky a obchodu i v konsignačních skladech, dále rozšiřovaných ve vybraných dopravních podnicích, kde největší již obsahoval až 1700 položek náhradních dílů. V rozšiřování skladových dílů se v jednotlivých konsignačních skladech trvale pokračovalo.

V roce 2004 byl zřízen úsek technického rozvoje, pod vedením Ing. Milana Šlitra, což odpovídalo rozvíjející se strategii SKD. To během krátké doby začalo přinášet nové projekty technických řešení jak pro strojní, tak i elektrotechnickou výrobu. Pro tramvajové podvozky s kyvnými rameny byla vyřešena systémová chyba dvojitě vypruženého podvozku, což přineslo odstranění vzniku únavových trhlin rámu podvozku zlepšené chodových vlastností podvozků tramvají. Byla zahájena výroba plastových dveří pro modernizaci tramvají KT8D5 RN2P s nízkopodlažní střední částí. Dieselelektrické lokomotivy pro srbské železnice, dodávané firmou CZ LOKO, byly kompletovány trakčními alternátory TA 611 i trakčními motory TE 015 z produkce SKD. Pro modernizaci lokomotiv řady 709, prováděné rovněž firmou CZ LOKO, byly trakční motory TE 019 přepracovány na valivé uložení na nápravy a pro Dopravní podnik Bratislava byly dodány funkční vzorky nových trakčních asynchronních motorů ATM 090.

Pronikání výrobků a činností akciové společnosti SKD TRADE se podstatně zvýšilo a lze i objektivně konstatovat, že zakrátko již všechny původní trhy, kde se kolejová vozidla ČKD provozují, od filipínské Manily, blízkovýchodní oblasti, zemí bývalého SNS, států Evropy i některé dílčí dodávky do USA, jsou v portfoliu SKD. Ochranná známka SKD byla založena v červnu 2004. Poprvé se SKD TRADE rovněž účastnila svým stánkem na veletrhu dopravní techniky INNOTRANS v Berlíně.

Rok 2005 je významný z pohledu dodávek přes konsignační sklady Dopravního podniku hl. m. Prahy a Dopravního podniku města Brno a jenom v těchto dvou činí celkem 61 % obratu SKD.

Rok 2006 se stává přelomovým z pohledu technického rozvoje, protože byl vyroben první asynchronní motor nové generace vlastní konstrukce SKD, určený pro tramvaje a trolejbusy. Jejich následné modifikace překročily i hranice našeho světadílu, např. motory ATM 075 jezdí na tramvajích v Číně.

V roce 2007 tržby společnosti SKD přesáhly 258 mil. Kč a počet zaměstnanců přesáhl hranici 125. Akciová společnost SKD TRADE včetně SKD Praha spol. s r.o. se stala nepřímým pokračovatelem dráhového oboru ČKD a vydobyla si své postavení k dalšímu rozšiřování i účasti na modernizacích klíčových uzlů i udržování již v bohatě obsazených konsignačních skladech. V téže době byl zahájen vývoj nápravnice pro tramvaje typu 15T ŠKODA TRANSPORTATION, které se pak podílely významně na objemu výroby po dalších 10 let. Odstranění systémové vady únavových lomů hřídelí trakčních motorů TE 051 na motorových vozech ČD řady 843 zajistilo zakázky v oblasti modernizace těchto motorů do současné doby.

Následující roky jsou obdobím výrobního rozvoje firmy. Největších výkonů bylo dosaženo v roce 2008 a to 271,4 mil. Kč při 117 zaměstnancích.

Od roku 2009 byla také uzavřena Licenční smlouva se ŠKODOU TRANSPORTATION na vybrané segmenty produktů starších typů elektrických lokomotiv.

V roce 2011 proběhlo převzetí výroby minibusů STRATOS a realizováno rozšíření zkušebny točivých strojů i na lokomotivní točivé stroje.

V roce 2012 došlo ke zvýšení základního jmění na 40 mil. Kč a uvnitř firmy ke změně majetkové struktury. V únoru byl pořízen areál v Dolních Bučicích pro výrobu minibusů a v srpnu areál ve Žlebech s cílem posílit výrobu dílů pro montáž v základním závodě ve Vysočanech. Podstatným prvkem pak bylo zmodernizování impregnační stanice na nový izolační systém N 210 SKD pro dosažení izolační třídy 210 ºC.

V roce 2014 pak dochází k instalaci první velké horizontální frézy v provozu ve Žlebech a rozšíření technologií na svařování nerezu a hliníku, a to včetně plné certifikace.

Rok 2017 byl zajímavý v dodávkách podstatných komponent pro projekt modernizace tramvají v Tallinu, konkrétně modernizace motoru TE 022 na vyšší výkon 54 kW, nové modernizované převodovky, plastové dveře, atd.

Rok 2018 se vyznačoval především intenzivní přípravou kontraktu na dodávky potřebných dílů pro vozy RT8D5M v Manile, kde dochází k revitalizaci všech 72 tramvají. V témže roce pak společnost ukončuje výrobní činnost v oblasti minibusů STRATOS. Naopak se začal rozšiřovat sortiment obráběných odlitků pro jiné obory.

V roce 2019 se započala realizace kontraktu pro Manilu, která pokračuje i v roce 2020.

Obchodní aktivity společnosti

  • aktivní účast ve výběrových řízeních, veřejných zakázkách a tendrech vyhlášených provozovateli, opravárenskými podniky a výrobci kolejových vozidel v ČR i zahraničí
  • členství v Asociaci podniků českého železničního průmyslu „ACRI“
  • účast na projektech modernizace tramvajových vozů a ostatních kolejových vozidel v ČR i v zahraničí

Reference

ZSSK Cargo
ZSSK
ZET
ZOS Vrútky
Tramvaje
Szegedi
Škoda
Ekova
DP Praha
DO Ostrava
dopravní podnik
DO Bratislava
DPMO
DP Brno
DPOV
Siemens
DP Košice
dopravní podnik Liberec/Jablonec
Cargo
České dráhy
CZ Loko
PMDP
Bammer trade