• výroba rotorů a statorů
 • výroba cívek pomocných a hlavních pólů
typy motorů: TE022, TE023, TE026, TE028, TE036

Modernizace

 • zvýšení třídy izolace stroje na provedení třídy N 210 SKD
 • teplotní čidla pomocných pólů
 • nový komutátor a sběrací ústrojí
 • vyšší tepelné zatížení a zvýšení výkonu z 40 na 54 kW v provedení TE036SKD001
 • nízké náklady na provoz a údržbu
 • garantovaný proběh 500 000 km
 • zamezení úniků oleje
 • zlepšení mazání
 • využití původních, repasovaných dílů skříně
 • zvýšení přenášeného výkonu až na 90kw
 • řídící elektronické regulátory včetně jejich dílů
 • pulzní invertory / měniče – čopry
 • usměrňovače
 • měniče a časové spínače
 • brzdové regulátory, regulátory skluzu
 • fázové moduly
 • elektronické komponenty pro modernizace trakčních výzbrojí
 • SKD dvojitě odpružený tramvajový podvozek
 • vhodný pro většinu ČKD tramvají provozovaných na tratích se standardním rozchodem (1 435 mm)
 • obsahuje rovněž příčné odpružení
 • nový způsob přenosu tažných a brzdných sil
 • využití modernizované převodovky
 • snížení hluku

Výroba dílů

 • trakčních motorů, rotorů
 • převodovek
 • 3D měření
 • dodávka modernizovaných trakčních motorů TE026A05 v izolační třídě N210 SKD
 • dodávka modernizované elektroniky (regulátory, pulzní měniče, přístrojové skříně, atd.)
 • dodávka nových náprav, rámů podvozků, cívek kolejových brzd
 • dodávka nových tachografů, náhradních dílů pro interiér
 • dodávka náhradních dílů na pantografy, automatická spřáhla
 • dodávka baterií, odporníků

Výroba dílů

Elektrická část

 • cívky kolejnicových brzd v plastových pouzdrech
 • přítlak uhlíkových kartáčů na nápravu
 • osvětlovací tělesa, externí osvětlení, interní osvětlení
 • vytápění prostoru cestujících
 • přístrojové a odporové rámy a skříně
 • brzdové odporníky, rezistory
 • brzdiče a magnety
 • rozvodnice
 • svorkovnice, rozvodné desky

Mechanická část

Elektronika

 • elektronické komponenty (čidla napětí, proudu, rychlosti, teploty atd.)
 • elektronické komponenty pro modernizace trakčních výzbrojí
 • elektronické termostaty
 • informační panely